Projectomschrijving

Inleiding

Op dit ogenblik bestaan er geen geschikte methodes en technologie om de dynamische biomechanische parameters van de voet nauwkeurig op te meten tijdens het gaan. De methodes die bestaan zijn door praktische beperkingen ontoereikend voor het opmeten van grote populaties (beschikbaarheid en kostprijs van de apparatuur, blootstelling aan straling, tijdrovend, aanbrengen van markers vereist, ...).

Het gebruik van dynamische 3D-scanningsbeelden in biomedisch en orthopedisch onderzoek kan een doorbraak betekenen in de kennis van de biomechanica van de voet en kan leiden tot tot talrijke innovatieve toepassingen in de behandeling en opvolging van voetproblemen.

Dit onderzoeksproject richt zich op het ontwikkelen van methodes en innovatieve gereedschappen voor het (semi-)automatisch extraheren van kenmerkende parameters uit dynamische 3D meetgegevens.
 

Doelstellingen

Binnen dit project zullen vijf toepassingen van deze methodes en gereedschappen worden verkend in het biomedische en orthopedische onderzoeksdomein:

  • Op basis van deze 3D technologie, het ontwikkelen van nieuwe methodes voor het ontwikkelen van schoenleesten. Ten opzichte van de traditionele methodes, kan er nu gebruik gemaakt worden van dynamisch bepaalde referentie punten geregistreerd tijdens de gang. Een grote meetcampagne zal hiervoor uitgevoerd worden.
  • De analyse van de voetvorm levert waardevolle informatie voor de verdere ontwikkeling van een innovatief dynamisch voetmodel (dynamisch bot model). In dit project wordt de focus gelegd op de automatische detectie van interne voetrotatieassen gebaseerd op dynamisch 3D scannen.
  • In parallel met doelstelling 2 zal de ontwikkelde technologie gebruikt worden voor het ontwikkelen van een multisegment voetmodel. Dit model is van groot belang voor het verder ontwikkelen van gangsimulatoren en voor verder onderzoek in ganganalyse.
  • De ontwikkelde tools en processen zullen gebruikt worden bij innovatieve voet orthese ontwerp. Vergeleken met de traditionele methodieken, worden in dit project naast statische gegevens ook 3D dynamische data in het ontwerp van ortheses meegenomen.
  • Er zal onderzoek verricht worden naar de relatie tussen de verzamelde 3D gegevens en de resultaten van biomechanische metingen van plantaire voetdruk en grondreactiekrachten tijdens gang.
     

Verder zal er veel aandacht besteed worden aan de valorisatie en overdracht van deze kennis en technologie naar de wetenschappelijke wereld, de industrie, en naar de medische, klinische en opleidingsinstituten.