Nieuws/Evenementen


[december 2016] Research in Flanders

Het Applodynsca project staat in de kijker op de website van Research in Flanders, de portaalwebsite voor wetenschappelijk onderzoek aan universiteiten en hogescholen in Vlaanderen (www.researchinflanders.be).
 


 

[25 april 2015] Borginsole congres – Biomechanical Cross-links

Inge Van den Herrewegen en Kris Cuppens waren aanwezig op het 4de Borginsole congres – Biomechanical Cross-links, een congres georganiseerd in Antwerpen. Inge gaf een presentatie over "Dynamische 3D-scanning  voor kinematische voetanalyse". De presentaties en meer foto’s zijn beschikbaar op de website van het Borginsole Congres.
 

[augustus 2014] Artikel gepubliceerd in de Journal of Biomechanics

Het artikel "Dynamic 3D scanning as a markerless method to calculate multi-segment foot kinematics during stance phase: methodology and first application", een resultaat van het afgeronde APPLODYNSCA project, is gepubliceerd in de "Journal of Biomechanics", HET referentietijdschrift bij uitstek voor Biomechanica.

In het APPLODYNSCA project werd de techniek van het dynamisch 3D scannen onderzocht voor toepassingen in de orthopedie. Het artikel, wat de methodiek beschrijft om de beweging van voetsegmenten te bepalen uit dynamische 3D scans, zal er mede toe bijdragen dat de resultaten van het project in de toekomst wijd toegepast kunnen worden in het (klinische) werkveld, o.a. voor de verbetering van orthopedische hulpmiddelen en schoeisel.

Met dank aan de co-auteurs: Bettina Barisch-Fritz (Sportmedizin ,University Clinic Tübingen), Prof.Dr.Ir. Jos Vander Sloten (BMe, KU Leuven), Prof. Alberto Leardini (Movement Analysis Laboratory, Istituti Ortopedici Rizzoli).

Journal of Biomechanics Volume 47, Issue 11, 22 August 2014, Pages 2531–2539.
DOI: 10.1016/j.jbiomech.2014.06.010


[30 april 2013] Geslaagd eindsymposium APPLODYNSCA

Naar aanleiding van het einde van het APPLODYNSCA project werd er een groot slotsymposium georganiseerd door MOBILAB, samen met de projectpartners BMe (KU Leuven) en Sportmedizin Tübingen (University Clinic Tübingen).

Om de noodzaak en de praktische toepasbaarheid van het APPLODYNSCA onderzoeksproject te situeren, werd er vooreerst een breder kader geschetst door verscheidene nationale en internationale gastsprekers met als thema’s: uitdagingen binnen de Europese schoenenindustrie, populaire onderzoekstopics in schoen gerelateerde wetenschappen, en 3D scanning toegepast in onderzoek naar voeten en schoeisel. Daarna werden de projectresultaten uitvoerig en enthousiast toegelicht door de verschillende projectpartners. Ten slotte werd het formele gedeelte afgesloten met een frisse terugblik op het project en met een aantal gevatte slotconclusies.

Het gedetailleerde programma kunt u bekijken via deze link.

Gezien het grote aantal bezoekers uit diverse sectoren (schoenindustrie, orthopedie, gezondheidssector, technologische industrie, onderzoekers, studenten orthopedie/schoentechniek, etc. ..) en de enthousiaste reacties achteraf, kunnen we terugkijken op een erg geslaagd eindsymposium.
 

Via deze link kunt u de foto’s van het symposium en van de afsluitende receptie bekijken.

We willen de verschillende onderzoekspartners bedanken voor de vlotte en constructieve samenwerking. Ook het IWT en de deelnemende KMO’s willen we nadrukkelijk bedanken voor hun financiële bijdrage en voor de nuttige input en adviezen tijdens het verloop van het project.


[9 november 2012] MOBILAB neemt APPLODYNSCA film op

In samenwerking met de Audio-Visuele dienst van Thomas More Kempen werd er een promotiefilm opgenomen over het onderzoek dat MOBILAB uitvoert in het APPLODYNSCA project.

U kan de film bekijken via deze link.

 


[16 - 19 oktober 2012] 37ème Congrès de la Société de Biomécanique

MOBILAB heeft deel genomen aan het "37ème Congrès de la Société de Biomécanique" in Toulouse (http://sb2012-toulouse.imft.fr/index1_accueil.htm). Het onderzoek binnen het APPLODYNSCA project werd toegelicht met een presentatie: "Development of a Model to Analyze Foot Biomechanics using Dynamic 3D Surface Scanning".


[12 oktober 2012] 3D dynamisch scannen toegepast in nieuw CORNET project

In het voorjaar werden er door MOBILAB een aantal nieuwe TETRA projectaanvragen met succes ingediend bij het IWT, waaronder het project genaamd "FOOTY: classificatie van voet types"

Het FOOTY project voorziet in de ontwikkeling van een innovatieve methode om de voetvorm en voetafrol van individuele  personen te classificeren in objectief te bepalen voettypes. Het FOOTY project steunt op het combineren van geavanceerde wiskundige analysetechnieken met bestaande en recent ontwikkelde innovatieve meettechnieken, zoals 3D dynamisch scannen, een technologie die werd verkend in het APPLODYNSCA project.

Een uitbreiding van deze aanvrag werd tevens succesvol ingediend op Europees niveau in de 13de call van het CORNET programma: "FOOTyWEAR: Innovating footwear design based on biomechanical and physiological parameters"

In het CORNET traject zal MOBILAB samenwerken met Poolse onderzoekspartners die zich voornamelijk toeleggen op het optimaliseren van schoenmaterialen wat betreft microklimaat (hygiëne en comfort) en veiligheid (migratie van gevaarlijke stoffen uit het buitenleder naar de voethuid). Het project zal van start gaan op 1 december 2012

Op 12 oktober werd het FOOTyWEAR project (tesamen met het ARTHE en TICOON project) door MOBILAB voorgesteld aan de geinteresseerde Vlaamse KMO's en tevens potentiële partners. Tijdens een lunchmeeting werd er informatie gegeven over de precieze inhoud en het verloop van de onderzoeksprojecten. Verder werd er door Inge Arents van het IWT Vlaanderen toelichting gegeven bij de rol van gebruikerscommissies in TETRA en CORNET-onderzoeksprojecten, en werden de voorwaarden tot deelname aan de projecten uitgelegd.

Voor meer informatie omtrent de inhoud van het FOOTyWEAR project of indien U interesse heeft in actieve deelname als bedrijf, organisatie of onderzoekspartner, aarzel niet om ons te contacteren : inge.van.den.herrewegen@khk.be.


[september 2012] Finale evaluatie en ontwikkeling van het dynamische leest concept

Binnen het APPLODYNSCA project werden er meer dan 1000 voeten opgemeten met het multi-sensor scanner systeem DynaScan4D. De metingen werden uitgevoerd op vier verschillende locaties in Duitsland door het Sportmedizin Tübingen. De opgemeten gegevens werden gebruikt voor de ontwikkeling van het dynamische leest concept.

[1 - 4 juli 2012] 18th Congress of the European Society of Biomechanics

 

MOBILAB heeft deel genomen aan het 18th Congress of the European Society of Biomechanics (ESB2012) in Lissabon (www.esbiomech2012.org). Het APPLODYNSCA project werd toegelicht aan de hand van een poster getiteld "Towards analysis of foot motion using dynamic 3D surface scanning".
 


 

[mei 2012] Meetcampagne uitgevoerd binnen het APPLODYNSCA project

In het ganglabo van MOBILAB is er een uitgebreide meetcampagne uitgevoerd binnen het APPLODYNSCA project. Van een 70-tal testpersonen werden zowel statische als dynamische 3D scans gemaakt met het ViALUX meetsysteem. Bovendien werden van deze testpersonen ook andere biomechanische meetgegevens opgemeten zoals onder andere grondreactiekrachten en drukverdelingsparameters.


[20 december 2011] APPLODYNSCA haalt goede punten in het buitenland!

Het APPLODYNSCA project is in het Duitse ZIM magazine in de bloemetjes gezet. ZIM staat voor 'Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand', het Duitse subsidie programma waarbinnen marktgeoriënteerd, technologisch innovatief onderzoek gebeurt. APPLODYNSCA werd hierin besproken als een succesvol voorbeeld -een 'erfolgbeispiel'. Het artikel is te bekijken op de deze link.

ZIM-logo

[3-7 juli 2011] XXIII Congress of the International Society of Biomechanics

MOBILAB nam deel aan het XXIII Congress of the International Society of Biomechanics (ISB) gehouden in Brussel (www.isbweb.org).


[29 juni-1 juli 2011] 10th Biennial Footwear Biomechanics Symposium Tübingen

Het APPLODYNSCA team nam deel aan het 10th Biennial Footwear Biomechanics Symposium, gehouden in Tübingen (Duitsland).

[18 februari 2011] Biomechanik Symposium Tübingen + Kick-off meeting

Het APPLODYNSCA team was aanwezig op het 8ste Biomechanik Symposium te Tübingen. Er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om daags voor het symposium een APPLODYNSCA vergadering te houden in Tübingen met de 3 onderzoekspartners en om een bezoek te brengen aan de afdeling Sportgeneeskunde.


[4 februari 2011] MOBILAB Moves!

Op 4 februari werd de nieuwe locatie van MOBILAB feestelijk ingehuldigd, tezamen met de 20-10-5 viering van Orthopedie.

Er werd een opendeurdag en symposium georganiseerd met tal van lezingen betreffende biomedische technologie, revalidatietechnologie, orthopedische technologie en de gerelateerde opleidingen.Een aantal lopende projecten werden toegelicht. In de namiddag werd er tijdens een academische zitting een overzicht gegeven van de oprichting en historiek van MOBILAB, en werd er toelichting gegeven bij de rol en toekomstvisie in een brede maatschappelijke context. Daarna volgde er nog een rondleiding langs het nieuwe ganglabo en kantoorruimte van MOBILAB en langs verscheidene demo-stands waaronder een demonstratie van het APPLODYNSCA 3D-scanner systeem.
 

De feestelijkheden werden afgesloten met een receptie, die tevens een uitstekende gelegenheid bood tot netwerken.

Gezien het grote aantal deelnemers (onder wie mensen uit de onderwijswereld, orthopedisten, biomedische ingenieurs, onderzoekers, artsen, kinesitherapeuten, etc…) en de positieve terugkoppeling die we kregen na de lezingen en rondleidingen kunnen we terugkijken op een erg geslaagd evenement.

Sfeerfoto’s van het evenement kan u terugvinden via deze link.

Er was ook een reportageploeg van de regionale tv zender RTV Kempen aanwezig. De reportage die werd uitgezonden op RTV kan herbekeken worden via deze link.