De ontwikkeling van APPLicaties in de Orthopedie aan de hand van de analyse van beelden verkregen via DYNamische 3D-SCAnning

 

APPLODYNSCA is een tweejarig internationaal onderzoeksproject dat kadert binnen het EraSME(*) financieringsprogramma.

Het doel van het project is het ontwikkelen van innovatieve gereedschappen die het mogelijk maken grote hoeveelheden dynamische 3D-meetdata op (semi-)automatische manier te verwerken en de kenmerkende parameters te extraheren.

In dit project worden vijf applicaties van deze tools verkend in het biomedische en orthopedische onderzoeksdomein: het ontwerp van schoenleesten, de ontwikkeling van biomechanische voetmodellen (dynamisch bot model en multi segment model), innovatief ontwerp van orthesen, en correlaties met ganganalyse.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door 3 onderzoekspartners:

(*) EraSME richt zich op de bevordering van internationale innovatie netwerking en samenwerking tussen KMO’s en onderzoeksinstellingen. De subsidiërende agentschappen zijn IWT voor Vlaanderen (agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie) en AiF voor Duitsland (German Federation of Industrial Research Associations).
 

APPLODYNSCA symposium